O našej spoločnosti:


Spoločnosť DAUTIP s.r.o. podniká v obore:
- vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní, spracovanie mzdovej a personálnej agendy, ekonomické, účtovné a finančné poradenstvo.

Vznikla v roku 2004 ako jednoosobová spoločnosť so zameraním na postupný prechod podnikateľských aktivít daňového poradcu – spoločníka.
Počas tohto obdobia spoločnosť ani v jednom účtovnom období nevykázala stratu.

Silné stránky – spoločnosť disponuje silným odborným personálnym obsadením, kde na úseku spracovávania účtovníctva zamestnáva certifikovaného účtovníka, asistenta daňového poradcu a zároveň spoločník je akreditovaný daňový poradca.

Zameranie spoločnosti:

 • poskytovanie kompletného servisu svojim klientom
 • vybudovanie informačnej internetovej siete pre svojich klientov
 • zavedenie autorizovaného elektronického podpisu pre daňové podania klientov
 • poskytovanie odborných stanovísk k daňovej problematike cestou internetovej pošty

INFORMÁCIE

 • Zameranie spoločnosti:

  - poskytovanie kompletného servisu svojim klientom

  - vybudovanie informačnej internetovej siete pre svojich klientov

  - zavedenie autorizovaného elektronic-
  kého podpisu pre daňové podania klientov

  - poskytovanie odborných stanovísk k daňovej problematike cestou internetovej pošty

 • Činnost - služby:

  - spracovanie pokladničných dokladov - príjmov a výdavkov na základe predložených dokladov

  - spracovanie pohľadávok a záväzkov - prijaté a vydané faktúry na základe predložených dokladov

  - spracovanie bankových výpisov na základe predložených dokladov

  - spracovanie interných dokladov na základe predložených dokladov

  - prehľad uhradených, neuhradených faktúr    viac…

 • Hlavné kontakty:

  ing. Kubušová Dagmar - konateľ, daňový poradca   viac…

  Mgr. Pišteková Jana - konateľ, asistent daňového poradcu    viac…