DAUTIP s.r.o.

dane - účtovníctvo - mzdy - poradenstvo
Zameranie spoločnosti
Daňové poradenstvo
Konateľ a spoločník firmy je zároveň autorizovaný daňový poradca č. osv. 212/1993 Slovenskej komory daňových poradcov, prostredníctvom tohto daňového poradcu firma zabezpečuje:

Naša spoločnosť vznikla v roku 2004 ako jednoosobová spoločnosť so zameraním na postupný prechod podnikateľských aktivít daňového poradcu – spoločníka.
Počas tohto obdobia spoločnosť ani v jednom účtovnom období nevykázala stratu

O nás

Poskytujeme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní, spracovanie mzdovej a personálnej agendy, ekonomické, účtovné a finančné poradenstvo. Silné stránky – spoločnosť disponuje silným odborným personálnym obsadením, kde na úseku spracovávania účtovníctva zamestnáva certifikovaného účtovníka, asistenta daňového poradcu a zároveň spoločník je akreditovaný daňový poradca.

Nechajte vaše účtovníctvo a dane na nás