O našej spoločnosti:

Miesto pre Vaše otázky, pripomienky, konzultácie.INFORMÁCIE

 • Zameranie spoločnosti:

  - poskytovanie kompletného servisu svojim klientom

  - vybudovanie informačnej internetovej siete pre svojich klientov

  - zavedenie autorizovaného elektronic-
  kého podpisu pre daňové podania klientov

  - poskytovanie odborných stanovísk k daňovej problematike cestou internetovej pošty

 • Činnost - služby:

  - spracovanie pokladničných dokladov - príjmov a výdavkov na základe predložených dokladov

  - spracovanie pohľadávok a záväzkov - prijaté a vydané faktúry na základe predložených dokladov

  - spracovanie bankových výpisov na základe predložených dokladov

  - spracovanie interných dokladov na základe predložených dokladov

  - prehľad uhradených, neuhradených faktúr    viac…

 • Hlavné kontakty:

  ing. Kubušová Dagmar - konateľ, daňový poradca   viac…

  Mgr. Pišteková Jana - konateľ, asistent daňového poradcu    viac…