Služby - účtovníctvo; jednoduché a podvojné

Spoločnosť DAUTIP s.r.o. poskytuje následujúce služby:

Služby - daňové poradenstvo

  - konateľ a spoločník firmy je zároveň autorizovaný daňový poradca č. osv. 212/1993 Slovenskej komory daňových poradcov, prostredníctvom tohto daňového poradcu firma zabezpečuje: DPH
 • daňové poradenstvo
 • daňový audit správnosti vykazovaného základu dane s odstránením prípadných chýb
 • spracovanie daňových priznaní k všetkým druhom daní
 • zastupovanie v daňovom konaní pred správcom dane
 • vypracovanie odvolaní a iných daňových titulov
 • optimalizácia daňového zaťaženia
 • riešenie daňových problémov klienta
 • riešenie predaja podniku alebo jeho časti z pohľadu účtovania a daní

INFORMÁCIE

 • Zameranie spoločnosti:

  - poskytovanie kompletného servisu svojim klientom

  - vybudovanie informačnej internetovej siete pre svojich klientov

  - zavedenie autorizovaného elektronic-
  kého podpisu pre daňové podania klientov

  - poskytovanie odborných stanovísk k daňovej problematike cestou internetovej pošty

 • Činnost - služby:

  - spracovanie pokladničných dokladov - príjmov a výdavkov na základe predložených dokladov

  - spracovanie pohľadávok a záväzkov - prijaté a vydané faktúry na základe predložených dokladov

  - spracovanie bankových výpisov na základe predložených dokladov

  - spracovanie interných dokladov na základe predložených dokladov

  - prehľad uhradených, neuhradených faktúr    viac…

 • Hlavné kontakty:

  ing. Kubušová Dagmar - konateľ, daňový poradca   viac…

  Mgr. Pišteková Jana - konateľ, asistent daňového poradcu    viac…